...сБлижаване с Графиката...

...2D компютърната графика е векторна и растерна...

Преподавател: Емил Ангелов
emil.angelov@gmail.com
0879693880

    Available courses

    Целта на курса е да придобием познания за софтуера за обработка – основно Adobe Photoshop. Ще се акцентира и върху приложно-математическата и информатическа основа на изображенията, като се запознаем с математиката и алгоритмите, които стоят зад графиката.
    Характерът на курса съчетава теория с практика. Всеки разглеждан аспект е представен от практическа работа с редактор за изображения, както и от експериментален код, онагледяващ принципите.